Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zamawiający w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Umieszczenie w prasie jednego ogłoszenia dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn. "Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI" przy wyborze oferty kierując się ceną wybrał ofertę firmy „PRO MEDIA” Spółka z o.o. ul. Powstańców Śląskich 9 45-086 Opole, której cena wynosiła                     986,58zł netto + 226,91 zł podatku VAT.

Załącznik:

PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML