Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zamawiający w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Wykonanie dwóch wolnostojących tablic informacyjnych z indywidualnym projektem graficznym dotyczącym zakończenia realizacji zadania pn. "Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” przy wyborze oferty kierując się ceną wybrał ofertę firmy P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKAreklama ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń, której cena wynosiła
690,00 zł netto + 158,70 zł podatku VAT.

Załącznik:

PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML