Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akademia Rozwoju Umiejętności Europejskich

Szanowni Państwo,
 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego firma FOJUD S.A. rozpoczęła pracę nad projektem „Akademia Rozwoju Umiejętności Europejskich”, którego celem jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników z województwa opolskiego do potrzeb regionalnej gospodarki. .  

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje udział każdego uczestnika w wybranym szkoleniu:
• Pozyskiwanie środków unijnych – 1 dzień
• MS Office Word 2007 jako powszechne środowisko pracy i MS Office Excel jako narzędzie analityczne – 2 dni
• MS Office Power Point jako narzędzie menadżerskie i prezentacyjne – 2 dni.
 

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dot. proponowanych szkoleń można uzyskać w biurze projektu:
Biuro Projektu „Akademia Rozwoju Umiejętności Europejskich”
ul. Celna 8/1B, 48 - 300 Nysa
www.arue-fojud.pl e-mail: arue@fojud.pl
Kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację: Jagoda Szała tel. kom.: 797 309 764.
 

Wersja XML