Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 220/4 o pow. 0,26 ha położona w Graczach – zgodnie ze studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 lub 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209
 

Wersja XML