Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

• wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym tj. lokali mieszkalnych nr 1 i 2 położonych w budynku nr 25A w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we współwłasności działki nr 130/15.
• Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
do 3 lat – część działki nr 997/11 o powierzchni 318 m² położonej przy ul. Reymonta w Niemodlinie, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.

 

 

 

Wersja XML