Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:

·         lokali mieszkalnych nr 1 i 4 poł. w budynku nr 6 przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 995,
·         lokali mieszkalnych nr 1/6 i 1/9 poł. w budynku nr 1 - 3 przy ul. Mickiewicza
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 774/1,
·         lokalu mieszkalnego nr 13 poł. w budynku nr 2 przy ul. Lwickiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 544/1,
·         lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w budynku 26 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wrazz udziałem we współwłasności działki 977,
   
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.

Wersja XML