Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym: lokali mieszkalnych nr: nr 27/6, 27/11 i 29/7 poł. w budynku nr 27-29-31 przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 471/2; nr 5/1 i 5/3 poł. w budynku nr 5-7 przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 773/3; nr 4 poł. w budynku nr 1 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 570/4; nr 2 poł. w budynku nr 6 przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 995; nr 17E/2 poł. w budynku nr 17 A-E przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym działki nr 869/5.
 

Informacji udziela się w pokoju nr 35 lub 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209 lub 220.
 

Wersja XML