Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła- CEEB

PDFUlotka CEEB.pdf

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródła spalania paliw. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej- wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

PDFCEEB_ deklaracja A.pdf

PDFCEEB_ deklaracja B.pdf

Wersja XML