Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY MIEJSKIEJ LXII

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Brak opisu obrazka

sesja nr LXII Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbędzie się dnia 30 września 2010 r. o godzinie 1100
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie

W porządku obrad m.in.:

- Informacja o organizacji roku szkolnego 2010/2011
- Informacja – ocena realizacji programu „lato 2010
- podjęcie uchwał, w tym: uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2010 r.

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  MIESZKAŃCÓW

Przewodniczący Rady
/-/
Jan Oleksa

Wersja XML