Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory wniosków

DOCInformacja RODO dla osób ubiegających się o bezpłatny transport dla ucznia niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów dozowu dziecka 5i6 - letniego do przedszkola lub.doc

DOCWNIOSEK w sprawie dowozu dziecka 6 - letniego spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.doc

DOCWNIOSEK o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola.doc

DOCWniosek o bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością.doc

DOCWNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawne do szkoły.doc

Wersja XML