Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta

W dniu 16.04.2015r. przybyła do Niemodlina z jednodniową roboczą wizytą oficjalna delegacja z partnerskiego miasta Dolina na Ukrainie. Delegacji przewodniczyl Mer Doliny Pan Volodymyr Garazd. W skład delegacji wchodzili rownież radni Rady Miasta Panowie Yuriy Dzundza i Vasyl Lyseyko. Gminę Niemodlin reprezentowali: Pani  Dorota Koncewicz - Burmistrz Niemodlina , Pan Zbigniew Palak - Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Aleksander Juszczyk - Zastępca Burmistrza Niemodlina, Pani Alicja Domalewska -  Skarbnik Gminy, Pan Bartosz  Wajman - Z-ca Przewodniczącego RM. W trakcie spotkania omówione zostały główne założenia dotyczące współpracy naszych miast na lata 2015-2017.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML