Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste ślubowanie nauczyciela mianowanego

Uroczyste ślubowanie

 

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

– słowa roty w obecności Pani Burmistrz – Doroty Koncewicz – zostały wypowiedziane dnia 21 grudnia 2020 roku przez Panią Katarzynę Krzyżanowską - nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie. Pani Katarzyna w dniu 10 grudnia br. zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyła ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

Gratulujemy raz jeszcze uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, życząc  satysfakcji i sukcesów w podążaniu dalszą ścieżką rozwoju zawodowego oraz nieustającej pasji w codziennej pracy.

 

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor CUW

w Niemodlinie

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML