Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Figura św. Jana Nepomucena z Krasnej Góry po renowacji

Figura św. Jana Nepomucena z Krasnej Góry po renowacji

Pochodząca z II poł. XVIII w. figura św. Jana Nepomucena usytuowana w Krasnej Górze przeszła gruntowną konserwację. Wykonawcą dokumentacji i prac konserwatorskich była firma Dorota Kociszewska - Konserwacja z Wrocławia. Dodatkowo wykonano nowe ogrodzenie postumentu. Figura św. Jana Nepomucena w wyniku negocjacji z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu przeszła na własność Gminy Niemodlin, w zamian za sfinansowanie przez Agencję prac konserwatorskich. Renowacja figury została wykonana zgodnie z zaleceniami Opolskiego Konserwatora Zabytków i pod jego nadzorem.
Św. Jan Nepomucen jest patronem spowiedników, dobrej sławy oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Figury Jana Nepomucena można spotkać przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych
i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg. Są elementem krajobrazu naszych wsi, które należy chronić i promować.

  Brak opisu obrazka

Wersja XML