Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

75 Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

  W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca prowadzić walkę przeciw okupantom. W listopadzie 1939 roku została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej Komendantem Głównym został generał Stefan Rowecki, wybitny teoretyk walk miejskich. Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych w jedną organizację, podległą rządowi londyńskiemu.
  Podziemne Państwo Polskie wypełniało nieomal wszystkie obowiązujące je funkcje: władcze, organizatorskie, wojskowe i opiekuńcze. Organizowało  życie na okupowanych terenach, bierny i czynny opór przeciw okupantom,  przyczyniając się w ten sposób do umacniania wśród rodaków wiary i nadziei na odzyskanie niepodległości.
  Jednym z najważniejszych jego zadań było szkolnictwo i opieka nad dziećmi i młodzieżą. Okupant niemiecki zamknął dla Polaków szkoły średnie i wyższe, pozostawiając tylko 7-klasowe szkoły podstawowe i zawodowe. W związku z tym zorganizowano znakomicie funkcjonującą sieć tajnego nauczania, obejmującą ponad milion młodzieży. Program gimnazjalny i licealny częściowo wprowadzono konspiracyjnie do szkół zawodowych, dla większości jednak przedmiotów (np. historia, geografia, łacina) stworzono formę tzw. kompletów (lekcje w mieszkaniach prywatnych). Do lata 1944 wydano kilkanaście tysięcy świadectw maturalnych. Tajne wyższe uczelnie z  wieloma wydziałami, działały w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Uniwersytet Ziem Zachodnich, stworzony przez profesorów wysiedlonych z Poznania, oprócz centrali w Warszawie miał filie w Kielcach, Jędrzejowie, Częstochowie i Milanówku. Na uczelniach tych wydano kilka tysięcy dyplomów oraz kilkaset doktoratów. 
  Na terenie całej Polski dzialala również zakonspirowana organizacja harcerzy - Szare Szeregi. Głównym celem działalności podziemnego harcerstwa było przede wszystkim uchronienie młodych ludzi przed demoralizacją, którą niosła wojna, a także pielęgnowanie uczuć i tradycji patriotycznych.
  Do zadań Polskiego Państwa Podziemnego należało również wspieranie polskiej kultury i jej twórców. Organizowano konspiracyjne koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory autorskie i wykłady naukowe. Finansowano twórców kultury (np. skupowano rękopisy, zamawiano utwory muzyczne). W tajnych drukarniach wydawano książki z zakresu literatury i poezji , prasę informacyjno-polityczną a przede wszystkim podręczniki (szkolne i wojskowe) .Działała radiostacja Świt, która z terenu Wielkiej Brytanii nadawała aktualne komunikaty i audycje.
    Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie walki zbrojnej z okupantem ale przede wszystkim podtrzymanie tradycji niepodległościowej i siły moralnej narodu oraz utrzymanie ciągłości  struktur  państwowych.
 
Przywódcy Podziemnego Państwa Polskiego:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CZEŚĆ  ICH  PAMIECI  ! 

 

Wersja XML