Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek wpłaty III raty opłat z tyt. korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

PDFprzypomnienie o wpłacie III raty opłat z tyt. korzystania z zezwoleń alkoh. w 2020r..pdf

Wersja XML