Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin- dokumenty dla beneficjentów Programu

Od dnia 24.08.20r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie są do odbioru pisma i wnioski o dofinansowanie. Wypełnione i podpisane wnioski wraz wyciągiem z regulaminu należy oddać do swojego opiekuna. Złożenie kompletnego wniosku jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie.

PDFWyciąg z Regulaminu.docx.pdf

PDFWniosek o udzielenie dotacji.docx.pdf

PDFUchwała XX.109.20.pdf

Wersja XML