Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pamiętać dla pokoju

   Uroczystość rozpoczęła się w kościele nabożeństwem ekumenicznym odprawionym przez ks. proboszcza Jerzego Chyłka oraz ks. Sławomira Fonfarę, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu. – Czujemy moralny imperatyw, aby o ludziach, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu tamtych wydarzeń, szczególnie pochodzących z tej miejscowości, pamiętać w modlitwie przed Bogiem oraz przywrócić na godne miejsce pomnik poświęcony ich pamięci – powiedział ks. Chyłek. Część modlitw została odmówiona w języku niemieckim przez księdza Fonfarę, który zwrócił uwagę na to, że ludzie mieszkający w Szydłowcu przed wojną również wierzyli, mieli podobne ideały, dbali o to miejsce, dlatego należy im się wdzięczność i pamięć.
    Druga cześć uroczystości miała miejsce na cmentarzu, na którym ustawiono odnowiony pomnik z jedenastoma nazwiskami szydłowian poległych w latach 1914-1918 oraz tablicą pamiątkową z napisami w języku polskim i niemieckim: „Pomnik ten jest poświęcony mieszkańcom Szydłowca Śląskiego (Schedlau) poległym podczas I Wojny Światowej. Dzięki inicjatywie obecnych mieszkańców oraz wsparciu Mniejszości Niemieckiej dokonano renowacji i ponownego postawienia pomnika jako elementu historii miejscowości”.
- Obecny tu kamień został po czterdziestym piątym roku przewrócony i przez wiele lat znajdował się w ziemi. Przy okazji renowacji kościoła w Szydłowcu, kamień został odkopany, przewieziony i zabezpieczony. Później, dzięki inicjatywie mieszkańców Szydłowca Śl. i pomocy finansowej Mniejszości Niemieckiej, został odrestaurowany, osadzony i dzisiaj możemy spotkać się przy nim – rozpoczął spotkanie burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, witając przybyłych gości i zapraszając do wystąpień.
- Tragedia wojny dotknęła ludzi różnych narodów: polskiego, niemieckiego i innych, w taki sam sposób. Musimy o tym pamiętać i tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom. Właśnie odrestaurowanie tego pomnika pokazuje, że mieszkańcy Szydłowca chcą pamiętać – powiedział Ryszard Galla, poseł na sejm RP. Tomasz Kostuś, wicemarszałek woj. opolskiego, zwrócił uwagę na bohaterska postawę Polaków w czasie I wojny światowej, która przywróciła wolność narodowi polskiemu.
- Wielu z poległych, rannych i zaginionych w czasie wojen było naszymi dziadkami, opami, praopami i pradziadkami, naszymi krewnymi i przodkami. Służyli oni w różnych armiach i na różnych frontach, nie mając na to najmniejszego wpływu, a często wbrew swojej woli. Tę tragedię wielu tysięcy Ślązaków i ich rodzin upamiętniały i często nadal upamiętniają denkmale, czyli pomniki takie jak ten. Wynieśmy z tej tragedii lekcję, która sprawi, że pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodami Europy zapanuje zgoda i wieczny pokój. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni mieszkańcom Szydłowca Śląskiego, pani sołtys, radzie, księdzu proboszczowi i władzom gminy Niemodlin za to, że inicjatywa wskrzeszenia i przywrócenia pamięci zaklętej w tym obelisku się ziściła. Jest to dowód na to, że w zjednoczonej Europie możemy razem, Niemcy i Polacy, dawni i obecni mieszkańcy Szydłowca, zrealizować inicjatywę, która na pewno łączy - powiedział Norbert Rasch, przewodniczący zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim,
- Nie sposób wyobrazić sobie odnowienie pomnika bez remontu i renowacji kościoła, który nie jest tylko zabytkiem, ale miejscem dla was ważnym – zwracał się do mieszkańców Szydłowca Krzysztof Wysdak, członek zarządu Powiatu Opolskiego. – Państwo jesteście u siebie, czujecie się u siebie i jak to u siebie, pamiętacie również o tych, którzy byli przed wami. Dziękuję nie za gest, ale za to, że w ten sposób pięknie żyjecie.
- Ten pomnik to ważny sygnał o wadze wydarzeń, które spotkały oba narody. Nie gloryfikujemy bohaterów, ale myślimy o ofiarach. To jest przesłanie – „umarli ostrzegają”. I tak też rozumiem ten pomnik. Powinien on przypominać ludzkie cierpienie i być apelem do możnych tego świata, żeby tak kreować rzeczywistość, aby między nami panował pokój – powiedział Hartmut Marotz burmistrz z partnerskiej gminy Vechelde.


mk
 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML