Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uzupełniający

Gmina Niemodlin ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. " Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Niemodlin", realizowanego w ramach programu RPO WO, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Termin dostarczenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020r. do godz. 15.00.

Deklarację można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: piece@niemodlin.pl

O uwzględnieniu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń!

Kwalifikowalnym źródłem ciepła są wyłącznie piece gazowe, na biomasę, pelet, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4025329, informacji udziela p. Magdalena Haińska

DOCXankieta i deklaracja wspólnoty.docx

DOCXnowy wzór deklaracji.docx

Wersja XML