Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszają roboty drogowe

Corocznie w budżecie Gminy Niemodlin zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego na remont chodników na drogach gminnych i drodze powiatowej w Niemodlinie na następujących ulicach:
1) ul. Korfantego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do
skrzyżowania z drogą wewnętrzną w kierunku siedziby Archiwów Opolskich (droga gminna),
2) ul. Lwowska – na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z ul. Podwale (droga gminna),
3) ul. Mickiewicza – środkowy dojazd oraz od strony ul. Reja (droga gminna),
4) ul. Brzozowa – odcinek od ul. Dębowej do ul. Lipowej (droga gminna),
5) ul. Lipowa – boczna, wewnętrzna droga dojazdowa (droga gminna),
6) ul. Zamkowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do zjazdu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (droga powiatowa nr 1512
w Niemodlinie).
Ponadto w dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji poszerzenia drogi gminnej prowadzącej do Kolonii Robotniczej w Graczach wraz z zatoką do nawracania. W kwietniu br. planowane jest także ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie z ulicy Opolskiej, prowadzącego na Osiedle Piastów.
Wskazane inwestycje i remonty są odpowiedzią na postulaty mieszkańców zgłaszane w ostatnich latach do władz Gminy.


 

Alicja Sewiłło
Bernadeta Lisson - Pastwa

 

Wersja XML