Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Niemodlin

28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Niemodlin.
Rada – organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Niemodlina – została powołana do życia Zarządzeniem Burmistrza Niemodlina, aby doradzać Burmistrzowi w sprawach dotyczących gminnej polityki na rzecz osób starszych. W skład Rady wchodzą głównie przedstawiciele organizacji reprezentujących środowiska seniorów oraz instytucji realizujących zadania na rzecz osób starszych.
Na posiedzeniu omówiono między innymi tematy dotyczące przystąpienia Gminy do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz przystąpienia do współorganizacji wojewódzkiego Tygodnia Seniora zainicjowanego przez Wojewodę Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego.

Zofia Gwóźdź-Wąchała 

 Brak opisu obrazka
 

Wersja XML