Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje w sołectwach

Magnuszowice 2019r.

Zostało wykonane ogrodzenie terenu na którym znajduje się wiata dla mieszkańców oraz boisko. Całość inwestycji to 11.100,00 zł, które wydatkowano z funduszu sołeckiego. Dodatkowo pozyskano materiały i wykonano w czynie społecznym mostek łączący miejsce, gdzie znajduje się wiata z terenem zielonym.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Magnuszowiczki 2019r.

Zostało wykonane utwardzenie terenu, wyłożenie kostką brukową ścieżki prowadzącej od wejścia na plac zabaw do wiaty. Całość inwestycji to 6000,00 zł, które wydatkowano z funduszu sołeckiego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Monika Zaremba, UM Niemodlin

Wersja XML