Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Gmina Niemodlin uzyskała po raz trzeci dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg popularnie zwanego Schetynówką. Tym razem wsparciem w wysokości blisko 1 miliona złotych objęty został projekt o nazwie: „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi na całym jej odcinku, budowę nowych chodników i wjazdów z drobnowymiarowej kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni do kratek ściekowych i studni chłonnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, urządzenie terenów zielonych.
Projekt jest kontynuacją działań w kierunku polepszenie dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina oraz poprawy infrastruktury drogowej, projekt jest spójny z innymi projektami drogowymi np. przebudową ulic śródmieścia Niemodlina, budową dróg na osiedlu Reymonta II oraz Chopina w Niemodlinie.
 

Wersja XML