Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisana umowa użyczenia budynku szkoły w Grabinie

W dniu 28 sierpnia 2019 roku została zawarta pomiędzy Gminą Niemodlin a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie kolejna Umowa użyczenia nieruchomości - budynku szkoły w Grabinie.

Umowę ze strony Gminy podpisała Burmistrz – Dorota Koncewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niemodlin – Alicji Domalewskiej, a ze strony Stowarzyszenia: Maria Chodkiewicz – Prezes SPSK i Agnieszka Chyrzyńska- Wiceprezes SPSK.

Stowarzyszenie w celu prowadzenia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Grabinie będzie korzystać z budynku szkolnego, terenu przyszkolnego obejmującego boisko sportowe oraz terenu zielonego otaczającego szkołę.

Umowę zawarto od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2027 roku.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor CUW

w Niemodlinie

Wersja XML