Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na hasło promujące gminę

Jury konkursu na hasło promujące Gminę Niemodlin podjęło decyzję o niewyłonieniu zwycięzcy.

Hasła można było nadsyłać do 17 maja 2019 r. Żadne z haseł nie otrzymało zadowalającej liczby punktów. W związku z tym Organizator Konkursu postanowił o nierozstrzygnięciu Konkursu. Decyzja została podjęta zgodnie z Regulaminem Konkursu ( § 6. Postanowienia końcowe, ust. 1 ).

Brak opisu obrazka

Wersja XML