Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla osób ubiegających się o lokale z gminnego zasobu mieszkaniowego

Informuję mieszkańców, że na podstawie Uchwały Nr XXIX/235/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 czerwca 2005 r. (z późniejszymi zmianami), listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali z 2013 r. tracą ważność z upływem roku kalendarzowego na jaki zostały sporządzone. Osoby, których wnioski o przydział lokalu nie zostały zrealizowane w roku 2013, podlegają ponownej weryfikacji na podstawie aktualnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.
W związku z powyższym warunkiem ponownego wpisania na listę osób ubiegających się o wynajem mieszkania jest złożenie wniosku o przydział lokalu w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie ZGKiM w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3, w godzinach pracy jednostki (od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº- 15ºº).

Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina
 

Wersja XML