Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości i porządku

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML