Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szlakiem Karpia

W październiku b.r Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oznaczyła gminę Niemodlin „Szlakiem Karpia”. „Szlak Karpia” to operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 przez LGRy z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Jest on marką identyfikującą miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem tej ryby. Szlak ten przebiega przez wszystkie tereny partnerskich LGRów, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu.
Gmina Niemodlin jest drugim, obok gminy Pokój, na Opolszczyźnie centrum gospodarki rybackiej. Stawy zaczęto budować tu już od XVI wieku, część z nich powstała w wyniku zagospodarowania wyrobisk po intensywnej eksploatacji rud darniowych. Dziś na większości stawów gospodaruje Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie, ale na licznych stawach w Roszkowicach, Szydłowcu Śląskim, Rzędziwojowicach, Niemodlinie, Sadach, Wydrowicach i Lipnie gospodarka rybacka prowadzona jest też przez prywatnych i spółdzielczych właścicieli.

Już dziś można obejrzeć tablice „Szlaku Karpia” informujące o gospodarce rybackiej, walorach przyrodniczych stawów i łowisku w GR LP w Niemodlinie, centrum Niemodlina, Wydrowicach, Szydłowcu Śląskim i Roszkowicach, wkrótce zaś przy szlaku rowerowym na stawie Sangów i Młyńskim Dużym. Zakończenie projektu uwieńczy także interaktywna mapa „Szlaku Karpia” na Opolszczyźnie na stronie www.lgropolszczyzna.com.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML