Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dot. projektów statutów sołectw

W terminie do 30 listopada 2013 r. na terenie sołectw Gminy Niemodlin przeprowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Niemodlin.
W załączeniu do pobrania projekt statutu.
DOCXProjekt Statutu..docx
Mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
do sołtysa danego sołectwa lub do Burmistrza Niemodlina: korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, bądź mailowo – um@niemodlin.pl.
 

Wersja XML