Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła w Graczach jak nowa

24 października br. odbył się odbiór techniczny zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach”. Była to największa inwestycja w tegorocznym budżecie Gminy Niemodlin, której koszt wyniósł 1 569 480,00 zł z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 401 905,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Barton z Głogówka. Roboty zostały wykonane prawidłowo i w terminie. Dzięki realizacji inwestycji poprawiona została estetyka budynku, warunki nauczania, jak również osiągnięto efekt ekologiczny dzięki zmianie systemu ogrzewania.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

B. Kostrzewa


 

Wersja XML