Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złota tarcza dla Burmistrza

Dnia 28 października br. Burmistrz Niemodlina – Pan Mirosław Stankiewicz w obecności Biskupa Pawła Stobrawy oraz członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie. Podczas inauguracji nastąpiło wniesienie Krzyża oraz obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do szkoły oraz poświęcenie sztandaru (nieodpłatnie użyczonego przez Gminę Niemodlin) oraz nadanie szkole imienia Błogosławionego Jana Pawła II.
Z rąk Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – Pani Violetty Błasiak Pan Burmistrz odebrał ZŁOTĄ TARCZĘ za osobisty wkład w powstanie szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na terenie Gminy Niemodlin, za rozumienie znaczenia kultury i oświaty w przekazywaniu dziedzictwa narodowego oraz za wspieranie idei szkoły katolickiej.
Brak opisu obrazka
 
M. Kochanek

Wersja XML