Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe koszulki i sprzęt dla zawodników Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki przy SP 1 Niemodlin

Burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz przekazała stroje sportowe dla uczniów biorących udział w Szkolnym Młodzieżowym Ośrodku Koszykówki. W marcu 2018 r. burmistrz Niemodlina, w porozumieniu z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie - Krystyną Dżaluk, złożyła do Polskiego Związku Koszykówki wniosek na utworzenie przy SP 1 w Niemodlinie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki. Program ma na celu: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”, a środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach Programu PZKosz przekazał w użytkowanie sprzęt sportowy do szkoły o łącznej wartości do 6.000 zł brutto. Ponadto PZKosz przekazał koordynatorowi w użytkowanie sprzęt multimedialny (tj. komputer wraz z oprogramowaniem, kamerę, statyw) niezbędny do pracy przy nadzorowaniu programu m.in. do nagrywania zajęć treningowych i ich analizowania. Sfinansuje również szkolenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach SMOK. Polski Związek Koszykówki pokryje wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia w ramach SMOK. Gmina Niemodlin zobowiązała się do nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych w których odbywać się będą zajęcia treningowe oraz zakupu strojów treningowych dla osób objętych szkoleniem w SMOK o wartości 5 000 zł. Programem, są objęci chłopcy w trzech grupach treningowych z klas IV – VI. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut, a prowadzą je nauczyciele – trenerzy z SP 1: Pani Magdalena Gajdemska i Marcin Kołodziej. Marcin Kołodziej został również koordynatorem SMOK w Niemodlinie. Dzięki Szkolnemu Młodzieżowemu Ośrodkowi Koszykówki wzrośnie poziom szkolenia w rozwijającej się dynamicznie sekcji koszykówki chłopców, działającej przy UKS Jedynka Niemodlin.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML