Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wicemarszałek Województwa Opolskiego na dyżurze w Niemodlinie

W dniu 4 marca w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie pełnił dyżur Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Tomasz Kostuś. Głównymi problemami poruszanymi przez mieszkańców w rozmowach z Wicemarszałkiem były:
- budowa przez Samorząd Województwa Opolskiego chodnika łączącego Wydrowice z Niemodlinem w jak najszybszym terminie,
- sprawa czyszczenia i udrożnienia rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w roku 2013,
- środki europejskie na lata 2014-2020 o które będą mogły ubiegać się samorządy, jak również przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje pozarządowe.
Z informacji uzyskanych od Wicemarszałka wynika, że łączna kwota przyznanych dla województwa opolskiego funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) wyniesie ok. 1 miliard euro. W chwili obecnej trwają prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w którym to dokumencie określone zostaną zasady wydatkowania środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Województwa Opolskiego, w tym również dla Aglomeracji Opolskiej, której członkiem jest Gmina Niemodlin. Wicemarszałek zapewnił, że realizacja chodnika łączącego Wydrowice z Niemodlinem będzie możliwa w roku 2015. W roku bieżącym zrealizowany zostanie długo oczekiwany remont rzeki Ścinawy Niemodlińskiej od jej ujścia do Nysy Kłodzkiej do mostu nad drogą wojewódzką nr 405 w Niemodlinie.
Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML