Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga przedsiębiorcy

Niemodlin, dnia 18 września 2012r.

Przedsiębiorcy posiadający
zezwolenie Burmistrza Niemodlina
na sprzedaż napojów alkoholowych
powyżej 18 % - wszyscy


Zawiadamiam, że Główny Inspektor Sanitarny decyzją nr GIS PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012 r. orzekł o wstrzymaniu z dniem 16 września 2012 r. wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres jednego miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20 % alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Uprzejmie proszę o odpowiednie zastosowanie się do wskazanej wyżej decyzji.

BURMISTRZ
/-/ Mirosław Stankiewicz
 

Wersja XML