Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 7 mln zł na remont ulic Śródmieścia Niemodlina

Ponad 7 mln złotych z UE na inwestycję drogową dla Niemodlina

Pan Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina oraz Pani Alicja Domalewska – Skarbnik w dniu 5 listopada br. podpisali w imieniu Gminy Niemodlin umowę o dofinansowanie projektu o nazwie „Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego, ze środków Unii Europejskiej i budżetu gminy Niemodlin. Wartość zadania przed przetargiem wynosi 8 461 467,00 zł w tym, 7 192 246,95  zł z Unii Europejskiej. Jest to największa wartość pozyskanego dofinansowania zewnętrznego w historii naszej Gminy.
W ramach projektu przewiduje się przebudowę ulic: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażackiej, Kilińskiego, Szewską, Spółdzielczą, Lwicką, Szkolną. Przebudowa zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Opolu.  Zastosowano rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, poprawę zakrętów i wyjazdów pod kontem widoczności, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie budynku produkcyjnego tzw.: starej kaflarni, tworzącej wąskie gardło. Zatwierdzono także organizację ruchu ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu jest remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, ponieważ jej niedrożność i fatalny stan techniczny stanowiły znaczny problem dla mieszkańców niemodlińskiego rynku, zwłaszcza w czasie ulewnych deszczy.
Wersja XML