Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

– słowa roty w obecności Burmistrza – Pana Mirosława Stankiewicza oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 30 sierpnia 2013 roku przez Panie:
- Stellę Cybulską – Sołtysik (nauczycielka Szkoły Podstawowej w Graczach),
- Jadwigę Sygułę (nauczycielka Publicznego Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie),
- Katarzyna Oleksa (nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Niemodlinie).
Nauczycielki te zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

W trakcie  tego spotkania Pan Burmistrz dwóm dyrektorom oficjalnie wręczył akty powierzenia stanowiska na kolejną kadencję 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Powierzenia odebrali:
Jolanta Włoch z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach,
Eugeniusz Świątek z Publicznego Gimnazjum w Graczach. 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML