Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Konkurs Poezji Marcina Makucha - Ocalić od zapomnienia

Już po raz 12. zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina Makucha. Wśród uczestników byli reprezentanci 10 szkół: SP w Graczach, SP nr 2 w Niemodlinie, SP Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Grabinie, SP nr 1 w Niemodlinie, SP w Łambinowicach, Publicznego Gimnazjum w Graczach, Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemodlinie, Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Niemodlinie, Zespołu Szkół w Tułowicach oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół w Łambinowicach. Konkurs zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Marcin Makuch był uczniem tej szkoły przez okres sześciu lat. Zmagał się z ciężką chorobą. Był obdarzony wieloma talentami. Potrafił pięknie rysować i pisać wiersze. Pisał o ludzkiej bezradności, rezygnacji, tęsknocie, ale też o miłości, dobroci, przyrodzie, marzeniach i Bogu. W XII edycji konkursu wiersze recytowane przez dzieci i młodzież oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Ewa Maj - Szczygielska, dyrektor CUW - Małgorzata Kochanek oraz dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - Jadwiga Kutyła.

Brak opisu obrazka

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczali: burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz, przewodnicząca Rady Rodziców - Barbara Jeleń, w imieniu Starosty Opolskiego, dyrektor SP1 Krystyna Dżaluk, a w imieniu pana Jana Oleksego, wice dyrektor SP 1 - Mariusz Konowaluk.

W przerwach między recytacjami wierszy wystąpił zespół Gama, prowadzony przez panią Monikę Ostrowską Matusik z pięknymi piosenkami. Konkurs poezji Marcina Makucha obserwowała jego mama i siostra.

 

 

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML