Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jaśniej wzdłuż ul. Opolskiej i przy strefie ekonomicznej

Nowe punkty świetlne z oprawami energooszczędnymi typu led zamontowano na odcinku ul. Opolskiej os stacji benzynowej do Podstrefy Niemodlin Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest - Park. Zadnie realizowane jest w ramach inwestycji Gminy Niemodlin, której jednym z celów jest podniesienie dostępności i atrakcyjności terenu dla potencjalnych inwestorów. Wykonywana jest także przebudowa indywidualnego zjazdu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej (droga krajowa nr 46) na zjazd publiczny w celu umożliwienia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML