Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnowione pomieszczenia w OPS Niemodlin służyć będą mieszkańcom

Gmina Niemodlin - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizował projekt pt. „Swobodnie, godnie i bezpiecznie w Gminie Niemodlin” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie w ramach projektu „Swobodnie, godnie i bezpiecznie w Gminie Niemodlin” (całkowity koszt realizacji: 27 513,41, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 21 355, 91 zł oraz Gminy Niemodlin w kwocie 6 157,50 zł.) pozwoliło między innymi na:
1.    Rozwój infrastruktury poprzez dostosowanie dwóch pomieszczeń na potrzeby osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:
•    pomieszczenia do indywidualnej pracy z osobami dotkniętymi przemocą, gdzie będą odbywały się spotkania z psychologiem, z prawnikiem, dzielnicowym oraz pracownikiem socjalnym,
•    pomieszczenia na potrzeby posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych, szkoleń, zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą.
2.    Podniesienie jakości usług skierowanych do osób dotkniętych przemocą oraz zwiększenie oferty pomocowej poprzez:
•    zapewnienie warunków gwarantujących poszanowanie godności, poczucie bezpieczeństwa,
•    umożliwienie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy (zakupiono komputer, drukarkę, telefon oraz projektor multimedialny)
3.    Poprawę sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Opracowała: Anna Adamowska-Kałwa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
Zdjęcia: Artur Pieczarka
 

 

Wersja XML