Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ku pamięci pomordowanych – 67. rocznica ludobójstwa na Wołyniu

W dniu 9 lipca br. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Jan Oleksa oraz zaproszeni goście uroczystym apelem uczcili 67. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się m.in.: Pełnomocnik Marszałka Województwa Opolskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bogdan Bocheński, Przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego Janusz Wójcik – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Jolanta Kołodziejska, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki, wójt Gminy Olszanka Jerzy Dróbka, a także przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, poczty sztandarowe, warta honorowa Wojska Polskiego i ZHP oraz mieszkańcy Niemodlina.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Niemodlina. W kilku zdaniach przypomniał on tragiczne wydarzenia sprzed lat, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały ponad sto sześćdziesiąt polskich kościołów na Wołyniu, mordując polskich księży i bezbronnych wiernych.

„Przyszłość stosunków polsko-ukraińskich trzeba budować na prawdzie i sprawiedliwości, apeluję z Niemodlina już od trzech lat do władz Rzeczpospolitej Polskiej i jej przedstawicieli w naszym województwie. O sprawiedliwość dla pomordowanych. O ukaranie oprawców. O prawdę dla przyszłych pokoleń” – mówił. Na zakończenie złożył hołd pomordowanym, którzy „nie o zemstę, lecz o pamięć wołają”.

Janusz Wójcik – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego, w swoim wystąpieniu, wyraził głębokie wyrazy szacunku wszystkim kombatantom i podziękował za „trudną pamięć o naszej historii na Kresach”.

W kolejnym przemówieniu, naoczny świadek historii, członek Stowarzyszenia Ziemi Dolińskiej – Jan Wajman, przybliżył, zwłaszcza młodym pokoleniom Polaków, okrutne metody walki z Polakami, jakich dokonywali bandy UPA, wspominał swoich bliskich, sąsiadów, kobiety i dzieci, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami.

Uroczystość zakończyła, wspólnie odmówiona, modlitwa za dusze zmarłych ofiar ludobójstwa, po której złożono okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem Obrońców Przebraża.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML