Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Niemodlin uzbraja teren strefy ekonomicznej

Podniesienie dostępności i atrakcyjności terenu dla potencjalnych inwestorów - to jeden z celów rozpoczętej inwestycji gminy Niemodlin w Podstrefie Niemodlin WSSE Invest - Park. Rozpoczęto przebudowę indywidualnego zjazdu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej (droga krajowa nr 46) na zjazd publiczny w celu umożliwienia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej.

Wykonawcą robót w branży drogowej jest spółka HUCZ z Boronowa, a w zakresie budowy oświetlenia drogowego spółka EL-MAR z Dobrodzienia .

Zakres głównych robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1)    przebudowę odcinka jezdni drogi krajowej z poszerzeniem jezdni, budową azylu wyspowego z przejściem dla pieszych oraz montażem stalowych barier energochłonnych,
2)    budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 46 do terenów inwestycyjnych o szerokości 7.0 m dostosowanego do wjazdu samochodów ciężarowych, z przepustem na rowie,
3)    budowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów i chodnikami,
4)   budowę 680 mb linii kablowej oświetlenia drogowego z 18 słupami przy ul. Opolskiej, od stacji paliw do końca terenów strefy oraz przy drodze wewnętrznej.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do 30 kwietnia 2018r.

Przypomnijmy, że w 2016 roku na działkach gminy Niemodlin włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park zamontowano nową tablicę promującą obszar do inwestowania, wcześniej wyrównano cały teren ciężkim sprzętem. Gmina przygotowała obszar, Invest – Park sfinansował montaż nowego billboardu. W 2015 roku decyzją Rady Ministrów Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o pięć nowych lokalizacji. W jej granice zostały włączone m.in. tereny w Niemodlinie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, włączona do strefy nieruchomość przeznaczona jest pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe.

Podstrefa Niemodlin WSSE Invest - Park - 2,2485 ha, własność gminy

Teren niezabudowany położony w Niemodlinie przy drodze krajowej nr. 46, w odległości 5 km od autostrady A4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna znajdują się w odległości ok. 30-35 m od granicy terenu. Sieć elektroenergetyczna przebiega przez teren strefy.

Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML