Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Barbórkowy Bieg Skalnika

W najbliższą sobotę w ramach górniczej tradycji kulturowej organizowany jest "BARBÓRKOWY BIEG SKALNIKA", który ma na celu promocję zdrowego trybu życia. Impreza organizowana jest na terenie i w okolicach atrakcyjnie położonej miejscowości Gracze w pobliżu złóż wulkanicznych bazaltu. Projekt angażuje trzy grupy kluczowe: górników, biegaczy oraz lokalną społeczność. Organizowana jest w partnerstwie z Ludowym Klubem Sportowym "Skalnik" Gracze. Mówi Karol Biskup - współorganizator imprezy. Impreza pozytywnie wpływa na promocję zdrowego trybu życia oraz górniczego dziedzictwa kulturowego. Bieg skalnika realizowany jest w obszarze kulturalnym, edukacyjnym - promującym zdrowie oraz sportowo-rekreacyjnym. Barbórkowy Bieg Skalnika odbywa się już po raz XXIII. START/META zlokalizowana jest przy Zakładowym Domu Kultury w Graczach. W imprezie przewidywany jest udział około 400 osób w kategoriach młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum w tzw. Małym Biegu Skalnika) i dorosłych w biegu głównym z podziałem na przedziały wiekowe oraz osoby niepełnosprawne. W szranki staną zawodnicy od 16 do prawie 80 roku życia.

Uczestnicy rywalizują ze sobą na 15-kilometrowej trasie: Gracze - Radoszowice - Tarnica - Rogi - Góra - Rutki - Gracze. Zawody rozpoczynają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w tzw. "Małym Biegu Skalnika". Po ich zakończeniu rozpoczyna się bieg główny dla pozostałych uczestników. Po zakończeniu biegu wszyscy uczestnicy gromadzą się Zakładowym Domu Kultury, gdzie następuje dekoracja zwycięzców. Zawodnikom w poszczególnych kategoriach wręczane są puchary i nagrody za miejsca I-III, oraz dla wszystkich uczestników dyplomy i pamiątkowe medale.

Imprezie honorowo patronuje Burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML