Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na budowę drogi w Sadach podpisana

W dniu 19 lipca 2010r. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz podpisał umowę na wykonanie zadania o nazwie „Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Sady”. Realizacja inwestycji prowadzona będzie przez wybrane w drodze zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Brzegu. Wartość robót budowlanych wyniesie 357.008,73zł. Zakończenie budowy planuje się na 30 września 2010r. Inwestycja oznacza realizację kolejnej inwestycji związanej z poprawą infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich, a finansowana jest ze środków budżetu Gminy Niemodlin oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML