Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni dyskutowali o obwodnicy Niemodlina

Radni obradowali podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 28 września br. W czasie obrad Marcin Bronkiewicz, naczelnik wydziału dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zapewnił o przygotowaniu do ogłoszenia przetargu na wykonawcę budowy obwodnicy Niemodlina. Wymagana jest zgoda na ogłoszenie przetargu z Warszawy. Wybrany w przetargu wykonawca będzie realizował zadanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz oraz radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, mogli zadawać szczegółowe pytania dotyczące realizacji najważniejszej dla miasta i gminy inwestycji.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli także informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. oraz podjęli uchwały w następujących sprawach: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, regulaminu utrzymania czystości i porządku, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmian budżetu na rok 2017 oraz nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej. Tytuł ten otrzymał Pan Zdzisław Wasylik z Sołectwa Rogi, długoletni nauczyciel, dyrektor szkoły podstawowej w Rogach, pracownik oświaty, radny Rady Miejskiej w Niemodlinie i społecznik. Również wieloletni prezes OSP w Rogach i członek Gminnego Zarządu OSP. Pełni role animatora kultury, reżyser wielu sztuk teatralnych. Od ponad 30 lat intensywnie i skutecznie integrujący społeczność lokalną.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML