Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa podpisana!

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie i likwidacją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabinie oraz Publicznego Przedszkola w Grabinie Gmina Niemodlin od miesiąca grudnia 2012 roku prowadziła rozmowy z Zarządem Stowarzyszenia w celu utworzenia w Grabinie szkoły i przedszkola katolickiego, które są odpowiedzią na liczne prośby kierowane ze strony rodziców uczniów, Pani Dyrektor i grona pedagogicznego ZSP w Grabinie oraz mieszkańców Grabina. Efektem prowadzonych rozmów jest podpisanie przez Pana Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niemodlin – Pani Alicji Domalewskiej umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie reprezentowanym przez: Panią Violettę Błasiak – Prezes SPSK oraz Panią Marię Chodkiewicz – Wiceprezes SPSK. Przy podpisaniu umowy obecne były następujące osoby: Zastępca Burmistrza – Pan Bartłomiej Kostrzewa, Sekretarz Gminy – Pani Zdzisława Bartków, Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie – Pan Mariusz Nieckarz wraz z radnymi w osobach: Danuta Unijewska, Zofia Osijewska, Monika Słodkowska, Bartłomiej Walków i Wiesław Pogonowski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie – Pani Jadwiga Marcjasz, Ksiądz Proboszcz z Grabina – Tomasz Malicki oraz sołtys wsi Grabin – Pani Genowefa Gawlik. Po uroczystym podpisaniu i przekazaniu jednego egzemplarza umowy Pani Prezes SPSK rozpoczęto dyskusję o dalszych losach szkoły i przedszkola, oczekiwaniach lokalnej społeczności i współpracy.
Umowa użyczenia została zawarta na okres 6 lat, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Kolejnym ważnym krokiem w realizacji podpisanej umowy jest wystąpienie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z wnioskiem do Burmistrza o wydanie zezwolenia na założenie szkoły i przedszkola.
Z rozmów, jakie były prowadzone, wynika, że wniosek ten zostanie złożony w najbliższym czasie. W momencie pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji i uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół rozpocznie się proces rekrutacji do szkoły i przedszkola w Grabinie.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML