Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasze sołectwa - nowe urządzenia do ćwiczeń pod chmurką

Na terenach rekreacyjnych pięciu sołectw gminy Niemodlin zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń fitness. Siłownie cieszą się już sporym zainteresowaniem mieszkańców w różnym wieku. Urządzenia zamontowano w: Graczach, Molestowicach, Magnuszowiczkach, Rutkach i Wydrowicach. Mieszkańcy sołectw mają do dyspozycji 25 nowych urządzeń. Koszt zadania wyniósł ponad 45 tys. zł. Zadanie sfinansowano z tegorocznego funduszu sołeckiego.

Urządzenia w Graczach
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wizyta telewizji przy siłowni
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Molestowice
Brak opisu obrazka

Rutki
Brak opisu obrazka

Wydrowice
Brak opisu obrazka

Magnuszowiczki
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML