Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęto budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 8,375 km kolektora kanalizacyjnego z miejscowości Gracze do miejscowości Gościejowice, mającą za zadanie skierowanie ścieków ze zdekapitalizowanej oczyszczalni w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach, służącą poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie". Budowa kolektora umożliwi w przyszłości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sołectwa znajdujące się przy trasie przebiegu kolektora. Koszt zadania wyniesie 2 149 339 zł. Gmina Niemodlin pozyskała 63,63 % dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowej oraz na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem Gracze-Gościejowice.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML