Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nazwy ulic: XXX - lecia PRL, XX - lecia PRL oraz Dąbrowszczaków - zmienione

Podczas sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 29 czerwca 2017 r. radni wysłuchali informacji z zakresu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Gminie Niemodlin w 2016 roku i podejmowane działania w tym zakresie w 2017 roku”, których udzielili: komisarz Jan Pajączek z-ca komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie oraz starszy kapitan Mieczysław Palak, z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Niemodlinie. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz udzieliła radnym informacji z działalności międzysesyjnej. Radni podjęli także uchwały w sprawach: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, zmiany nazwy ulicy „XXX-lecia PRL” w Graczach na nazwę ulicy „Sportowa”, zmiany nazwy ulicy „XX-lecia PRL” w Graczach na nazwę ulicy „Bazaltowa”, zmiany nazwy ulicy „Dąbrowszczaków” w Niemodlinie na nazwę ulicy „Gazowa”, zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017, zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2016 oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML