Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrz Niemodlina udzielone jednogłośnie

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Radni głosowali w tej sprawie jednogłośnie. Podczas sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 25 maja br. rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016r. Burmistrz udzieliła informacji o stanie mienia i realizacji budżetu gminy, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Podczas sesji przedstawiono także opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Tuż przed głosowaniem była jeszcze dyskusja.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML