Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni przedsiębiorcy

Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo mogą wziąć udział w cyklu spotkań organizowanych w ramach Partnerstw Naturowych.
 
Partnerstwo Naturowe jest to idea współpracy instytucji otoczenia biznesu z grupą przedsiębiorców. Inicjatywa służy rozwijaniu komunikacji, wymianie doświadczeń, informowaniu i edukowaniu przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Spotkania organizowane są w każdym z województw, w tym województwie opolskim, przez lokalnych Liderów Partnerstw. Przedsiębiorców chcących wziąć udział w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kontakt z lokalnym Liderem.
Dane kontaktowe Liderów, formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram najbliższych spotkań jest dostępny na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://dialog.gdos.gov.pl

Wersja XML