Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni obradowali podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie

Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017r. Podczas obrad burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz udzieliła informacji z pracy międzysesyjnej. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok, a także z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin za 2016 rok. Omówiono także ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Podczas XXXVIII sesji radni przyjęli uchwały w sprawach: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin, w sprawie zmiany Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 oraz w sprawie Statutu Gminy Niemodlin.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML